[1]
I. M. Rudzka, „Sprzężenia zwrotne w obszarze mieszkalnictwo – przedsiębiorczość i ich wpływ na zrównoważony rozwój miasta”, KNoP, t. 62, nr 5, s. 49-62, grudz. 2021.