[1]
A. Werner, „Pomoc państwa w obliczu COVID-19 na przykładzie instrumentów wykorzystywanych w Polsce”, KNoP, t. 62, nr 5, s. 63-75, grudz. 2021.