[1]
J. . Monkiewicz i M. . Monkiewicz, „Elementy nowego podejścia do ochrony konsumenta na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE”, KNoP, t. 63, nr 1, s. 17–31, mar. 2022.