[1]
D. Ślażyńska-Kluczek, „Zielone obligacje jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych”, KNoP, t. 63, nr 1, s. 33-44, mar. 2022.