[1]
B. Dowmont, „Perspektywa zmian w modelu biznesowym prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej – ujęcie koncepcyjne”, KNoP, t. 65, nr 3, s. 83-95, wrz. 2022.