[1]
R. Łabędzki, „Zarządzanie kapitałem ludzkim w branży gier video – przegląd literatury”, KNoP, t. 65, nr 3, s. 109-122, wrz. 2022.