[1]
E. . Grzegorzewska-Mischka i M. . Zaborowski, „Wybrane rozwiązania prawne z ustawy z 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w ocenie polskich przedsiębiorstw”, KNoP, t. 66, nr 4, s. 65–81, grudz. 2022.