[1]
J. . Jarmusz i Łukasz . Marzantowicz, „Efektywność energetyczna użytkowania produktu jako przesłanka rozwoju producentów łodzi motorowych w Polsce”, KNoP, t. 66, nr 4, s. 121–139, grudz. 2022.