[1]
B. . Sobik, „Ryzyko klimatyczne jako kluczowy rodzaj ryzyka w sektorze energetycznym”, KNoP, t. 66, nr 4, s. 141–154, grudz. 2022.