[1]
W. Danielak i R. Wysocki, „Wpływ częstotliwości pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 na pracowników zespołów projektowych”, KNoP, t. 68, nr 2, s. 69–86, cze. 2023.