[1]
D. Ślażyńska-Kluczek i M. Brzezek, „Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów”, KNoP, t. 70, nr 4, s. 73–90, grudz. 2023.