[1]
K. Gemra, „Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa”, KNoP, t. 52, nr 3, s. 47–55, wrz. 2019.