Szymański, Władysław. „Polska Wobec Wyzwań Rozwojowych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 47, nr 2, czerwiec 2018, s. 9-20, doi:10.5604/01.3001.0012.4725.