Barczak, Piotr. „Mała Firma Niszowa – próba Zdefiniowania”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 47, nr 2, czerwiec 2018, s. 21-27, doi:10.5604/01.3001.0012.4726.