Nowicka, Katarzyna. „Cloud Computing Jako Czynnik konkurencyjności łańcuchów Dostaw”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 47, nr 2, czerwiec 2018, s. 51-63, doi:10.5604/01.3001.0012.4729.