Kołodziej, Dariusz. „Zarządzanie bezpieczeństwem We Wspólnej Polityce Celnej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 47, nr 2, czerwiec 2018, s. 90-97, doi:10.5604/01.3001.0012.4733.