Kotlewski, Dariusz. „Niuanse bezpieczeństwa Lokalizacyjnego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 47, nr 2, czerwiec 2018, s. 98-103, doi:10.5604/01.3001.0012.4734.