Kasiewicz, S. „Nowe Trendy W Systemie Regulowania Rynku usług Bankowych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 45, nr 4, grudzień 2017, s. 7-21, doi:10.5604/01.3001.0010.7450.