Jagodzińska-Komar, E. „Integracja rynków kapitałowych W Unii Europejskiej Z Perspektywy Polski”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 44, nr 3, wrzesień 2017, s. 85-93, doi:10.5604/01.3001.0010.4694.