Brdulak, J., i P. Pawlak. „Przedsiębiorstwo W Rachunku Ekonomicznym skutków Inwestycji Drogowych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 42, nr 1, marzec 2017, s. 47-61, doi:10.5604/01.3001.0010.0152.