Rogowski, Waldemar, i Kamil Gemra. „Nasilenie Zjawiska Delistingu spółek Na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 53, nr 4, grudzień 2019, s. 51-59, doi:10.5604/01.3001.0013.6506.