Kuciński, K. „Syndrom wartości”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 38, nr 1, marzec 2016, s. 21-30, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1900.