Herman, Andrzej. „Polska Gospodarka – Od «kopalnej» Do Cyfrowej?”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 4-7, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1922.