Koźminski, Andrzej. „Polskie zarządzanie: Kontredans Nauki I Praktyki Zmienią świat”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 9-20, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1923.