Herman, Andrzej. „Współzależność Aksjologii wartości Ekonomicznej Z Metodami Jej Pomiaru”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, s. 2-2, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1925.