Sobiecki, Grzegorz. „Walut światy równoległe”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, s. 5-17, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1927.