Banasik, Przemysław. „Kadra zarządzająca a Zaufanie Do Wymiaru sprawiedliwości”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, s. 26-35, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1928.