Gołębiowska, Ewa. „Instytucjonalne Ramy społecznej odpowiedzialności Organizacji W UE”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, s. 18-25, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1929.