Godlewska, Sylwia. „Klastry Jako Katalizator Rozwoju Gospodarczego I myśli Innowacyjnej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, s. 46-54, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1931.