Zimon, Dominik, i in. „Wpływ jakości produktów Na Zachowania konsumentów”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1932.