Gerejczyk, Katarzyna. „Przedsiębiorczość Kobiet – Aspekt Regionalny”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, s. 71-81, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1933.