Bukowska-Piestrzyńska, Agnieszka. „Przedsiębiorczość Rodzinna W Stomatologii”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1934.