Rumiński, Robert. „Architektura chińskiego Ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój Oraz Metody Finansowania”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 33, nr 4, październik 2014, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1935.