Herman, Andrzej. „Gospodarka Polski Oparta Na Innowacjach?”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, lipiec 2014, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1936.