Gapiński, Andrzej. „Strategies for Computer Networks Security”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, luty 2020, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1939.