Godlewska, Małgorzata. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne Kluczem Do Stabilnego Rozwoju, przykład Malezji”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, lipiec 2014, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1940.