Johann, Maria, i Malina Jankowska. „Wyzwania Dla menadżerów Marketingu W Obliczu Rozwoju Technologii IT”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, lipiec 2014, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1941.