Malinowski, Grzegorz. „Nierówności Dochodowe a Wzrost Gospodarczy W kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, lipiec 2014, s. 38-46, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1943.