Marszałek, Anna. „Transfer Wiedzy I Technologii W środowisku Innowacyjnym”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, lipiec 2014, s. 17-26, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1944.