Mielcarek, Paweł. „Efektywność przedsiębiorstwa W Sieci Biznesowej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, lipiec 2014, s. 49-58, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1945.