Zaleski, Jacek. „The Logic of Patent Claims”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 32, nr 3, lipiec 2014, s. 66-70, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1946.