Orzechowski, Remigiusz. „Koncepcja Nadzoru Informacyjnego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 34, nr 1, styczeń 2015, s. 7-14, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1948.