Szymański , Władysław. „Zagrożenia płynące Ze Strony finansów Dla Polskiej Gospodarki”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 21-28, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1949.