Domański , Ryszard. „Strategia Rozwoju Jako Efekt Polityki pieniężnej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 29-41, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1950.