Urbaniak, Maciej. „Rola Systemowego zarządzania środowiskowego I Energią W Budowaniu Relacji Z Dostawcami”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 43-49, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1952.