Sidor-Rządkowska, Małgorzata. „Wdrażanie Programu Mentoringu W przedsiębiorstwie – korzyści I zagrożenia”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 62-71, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954.