Grycuk, Adrian. „Bariery W Stosowaniu Koncepcji Lean Management”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 72-79, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1955.