Gemra, Kamil. „Rynek Catalyst Szansą Na Dywersyfikację źródeł Finansowania”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 81-94, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1957.