Herman, Andrzej. „PKB I Poszukiwanie szczęścia”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 34, nr 1, styczeń 2015, s. 4-5, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1958.