Rzeżacz, Adam. „Miejsce I Rola Dźwigni Zakupowych W zarządzaniu Zakupami przedsiębiorstwa”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 40, nr 3, sierpień 2016, s. 95-104, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1959.